Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které tyto webové stránky uloží do prohlížeče zařízení, na kterém je zobrazujete. Cookies obsahují informace o navštívené webové stránce, jejím nastavení nebo úkonech na ní provedených.

Kdo je správce osobních údajů?

V případě, že jsou cookies osobními údaji, správcem je společnost Fosfa a.s., IČ 00152901, se sídlem Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 224.

Pro jaké účely cookies zpracováváme?

Technické

Cookies, které využíváme pro technické účely, zabezpečují základní funkce, bez nichž webové stránky nemohou správně fungovat, jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webových stránek.

Statistické

Cookies, které využíváme pro statistické účely, zpracovávají informace o tom, jakým způsobem jsou webové stránky využívány, a díky nim můžeme obsah naší webové stránky konkrétněji přizpůsobit potřebám uživatelů a optimalizovat je.

Marketingové

Cookies, které využíváme pro marketingové účely, zpracovávají informace, které umožní zobrazit vám takovou internetovou reklamu u našich partnerů, jejichž služby využíváte, která je přizpůsobena vašim zájmům.

Na základě čeho, můžeme cookies zpracovávat?

Technické cookies můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a to na základě právních předpisů. S ostatními cookies ale můžeme pracovat jen na základě Vašeho souhlasu

Kdo nám se zpracováním cookies pomáhá?

Pokud při zpracování cookies využíváme nástroje poskytované třetími stranami, jejich poskytovatelé (Google a Cookiebot) jsou v pozici příjemců osobních údajů. V souvislosti s prováděným zpracováním mohou být osobní údaje poslány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud k tomu dochází, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies jako subjekt údajů práva?

  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
  • právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – uoou.cz;
  • právo obrátit se písemně na adrese sídla správce.

 

Nastavení souhlasů můžete změnit zde: Změnit souhlas

Zajímá vás něco? Potřebujete poradit?

Zeptejte se.

Jitka Kovaříková

Vedoucí studijního oddělení

+420 724 645 833